RODO - Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych klientów - SleeperOne

Przejdź do treści

RODO - Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych klientów

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych jest firma EMBE Marek Betka z siedzibą przy ul. Drewnowskiego 10/16 05-131 Zegrze, NIP 9580311134, REGON 193024611

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez EMBE Marek Betka polegają na realizacji sprzedaży wysyłkowej zamawianych przez Państwa produktów.

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane jedynie w następujących celach:
a) wykonanie dostawy towaru oferowanego w serwisach internetowych: www.medinox.pl, www.embe-dent.pl, www.coag.pl, www.quicksleeper.pl, www.sleeperone.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy EMBE Marek Betka

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług kurierskich i transportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych dostępny w zakładce ”Kontakt” .
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”.
Wróć do spisu treści